Praca w XXI wieku – słowo wstępne Prezesa IPP

Całe moje dotychczasowe życie zawodowe poświęciłem rynkowi pracy. Podczas piętnastu lat mojej pracy zawodowej rynek pracy uległ ogromnej przemianie. Jesteśmy teraz świadkami bezprecedensowego w dziejach historii ścierania się dwóch tendencji: forsowanej w niektórych krajach Europy kontynentalnej i w Skandynawii tendencji do pogłębienia wagi prawa pracy, znaczenia związków zawodowych i uprawnień pracowniczych oraz zyskującej w skali globalnej coraz większą popularność tendencji odchodzenia od klasycznych stosunków pracy i tym samym prekaryzacji pracy.

IPP | Food

Program IPP: "Smaczny polski posiłek dla każdego pracownika!"    

Polscy Producenci | Polskie Produkty  |  Zdrowa Polska Żywność  |  Wyprodukowano w Polsce    

Pracodawcy Polscy w trosce o godne warunki pracy na polskich budowach i w polskich zakładach pracy: ciepły posiłek dla każdego zatrudnionego w Polsce; zdrowe polskie wyżywienie dla polskich pracowników na zagranicznych kontraktach i dla cudzoziemców pracujących w Polsce.
    Pracodawcy Polscy wspierają Polskich Producentów.

Strony

Subscribe to Izba Pracodawców Polskich RSS