Pakiet Członkowski GOLD

Uprawnienia Członka Programu GOLD (wszystkie poniższe usługi zapewniane są w ramach pakietu członkowskiego i nie wiążą się dla Członków Premium z dodatkowymi opłatami):
 
 1. Modelowa dokumentacja dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 2. Modelowa dokumentacja dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 3. Modelowa dokumentacja dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
 4. Nieograniczony dostęp do bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza
 5. Wszystkie publikacje papierowe, książki, etc.: www.delegowanie.pl/publikacje (w przypadku chwilowego wyczerpania – ebook – patrz opis na www.delegowanie.pl/publikacje);
 6. Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji;
 7. Indywidualne konsultacje online w Kancelarii Brighton&Wood – bez ograniczeń ilościowych i czasowych;  
 8. Indywidualne konsultacje w biurach Kancelarii Brighton&Wood – bez ograniczeń ilościowych i czasowych;
 9. Indywidualne konsultacje ad hoc + infolinia w sytuacjach nagłych - konsultacja w ciągu 24h (kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne) – w ilościowych ramach limitu dla konsultacji online – bez ograniczeń ilościowych i czasowych;
 10. Indywidualne konsultacje online z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood – bez ograniczeń ilościowych i czasowych;
 11. Indywidualne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood – bez ograniczeń ilościowych i czasowych;
 12. Codzienny Newsletter: Codzienne informacje zawierające orzeczenia, interpretacje i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia – minimum 40 informacji w każdym kwartale członkostwa;
 13. Miesięcznik „Delegowanie.pl | PracaCzasowa.eu | Cudzoziemcy.org | InstytutOpieki.eu” (wersja papierowa na seminariach organizowanych przez Delegowanie.pl, wersja elektroniczna wysyłana co miesiąc);
 14. Udział we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu: www.delegowanie.pl/seminaria – trzy osoby z firmy;
 15. Udział w czwartkowych seminariach online dla firm: www.delegowanie.pl/online - trzy osoby z firmy;
 16. Udział w pracach nast. sekcji oraz wszystkie usługi zapewniane członkom nast. sekcji:
  1. Sekcji Delegowanie: www.delegowanie.pl
  2. Sekcji Pracy Tymczasowej, Outsourcingu i Nowoczesnych Form Zatrudnienia: www.PracaCzasowa.eu
  3. Sekcji Zatrudnienia Cudzoziemców: www.Cudzoziemcy.org
  4. Sekcji Opieki: www.InstytutOpieki.eu
  5. Sekcji Niemieckiej
  6. Sekcji Francuskiej
  7. Sekcji Skandynawskiej
  8. Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  9. Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury
 17. Udział w Obiadach Mistrzów Delegowania po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl (3 osoby z firmy);
 18. Konsultacje w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl;
 19. Dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych przez IPP od polskich i zagranicznych instytucji;
 20. Uzyskiwanie indywidualnych wyjaśnień urzędowych od polskich i zagranicznych instytucji;
 21. Biura siedziby spółki w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie + obsługa korespondencji i kontroli w firmach (dla firm, które wykupują Pakiet GOLD na 12 miesięcy; dla pozostałych firm specjalne warunki);
 22. Przedstawiciel do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji (dla firm, które wykupują Pakiet GOLD na 12 miesięcy; dla pozostałych firm specjalne warunki);
 
Wysokość opłaty podawana jest indywidualnie
Rozliczenie: 1x na kwartał, umowa na 3 miesiące, przedłużana na kolejny kwartał. Na życzenie firmy członkowskiej umowa na 12 miesięcy.
Pakiet GOLD proponowany jest wybranym firmom członkowskim IPP korzystającym z Pakietu STANDARD lub z Pakietu PREMIUM oraz wybranym firmom, korzystającym z Konsultacji w Kancelarii Brighton&Wood.
 
  
Kontakt z dyrektorem wykonawczym w IPP, p. dr Joanną Bzdok:
 
dr Joanna Bzdok, 
Dyrektor Zarządzający
Izbą Pracodawców Polskich
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niniejszym zgłaszam zainteresowanie Członkostwem GOLD. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Nie wysyłaj formularza, jeżeli nie jesteś członkiem IPP (www.delegowanie.pl/member oraz www.delegowanie.pl/premium) lub nie korzystałeś nigdy z usług Kancelarii Brighton&Wood.